Tilde Nordström

Tryck- & Marknadsföringsansvarig

Tilde tog sitt pick och pack och flyttade från Smålands huvudstad Jönköping till Felköping för att studera GDK i Bäst-köping. Hon insåg snabbt att hon tilldelats en för henne problematisk post då uttalandet av R inte är hennes starkaste sida. Tildes favoitdatum ä såklat fössta tossdan i mass fö då äte man massipantåta. Ni hittar henne på pendeltåget med datorn framför adobes kreativa program.

Tildes topp 3 drycker:

  1. Pepsi Max
  2. Pepsi Max
  3. Pepsi max 

Tryckbar 23/24 presenterar stolt vår Tryck & Marknadsföringsansvarig, Tilde Nordström.